Археологическият музей в Несебър е една от най-посещаваните забележителности на града. Тук е съхранена хилядолетната история на града и е представена по един модерен и атрактивен за посетителите начин.

През 1956 г. в църквата „Свети Йоан Кръстител” в Стария Несебър е уредена първата експозиция на археологическия музей. От 1994 г. музеят се помещава в сградата, в която се намира и днес.

Посещението на музея започва с фоайето, където е изложено удостоверението за вписването на Стария Несебър в Списъка на паметниците на световното културно наследство на ЮНЕСКО на 9 декември 1983 г.

Музеят има четири зали, които хронологично проследяват развитието на града през различните исторически епохи.
/източник: https://welcome.bg/